Kamerstuk 35925-XV-29

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 1 december 2021
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Agnes Mulder (CDA), Senna Maatoug (GL), Stephan van Baarle (DENK), Salima Belhaj (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-29.html
ID: 35925-XV-29
Origineel: 35925-XV-19

83,3 %
16,7 %

PvdA

PvdD

GL

SP

DENK

Fractie Den Haan

CDA

PVV

SGP

BBB

BIJ1

JA21

CU

D66

FVD

Volt

VVD

Groep Van Haga

Omtzigt


Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 30 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat per 1 januari 2022 het nieuwe inburgeringsstelsel van start gaat;

constaterende dat op dit moment ruim duizenden nieuwkomers in het oude stelsel instromen;

overwegende dat dit een stelsel is met vele tekortkomingen;

verzoekt de regering voor de doelgroep die nog onder de Wet Inburgering 2013 valt uiterste inspanningen te verrichten om samen met gemeenten oplossingsrichtingen te verkennen binnen het bestaande wettelijk en financieel kader met als doel om zo veel mogelijk inburgeraars maximaal te laten profteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 en daarover met elkaar in gesprek te blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Maatoug

Palland

Agnes Mulder

Van Baarle