Kamerstuk 35925-XV-64

Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Don Ceder (CU), Hülya Kat (D66), Chris Stoffer (SGP), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-64.html
ID: 35925-XV-64

100,0 %
0,0 %

Omtzigt

SP

Fractie Den Haan

CDA

PvdA

PVV

GL

D66

SGP

FVD

BIJ1

JA21

VVD

Volt

PvdD

DENK

CU

Groep Van Haga

BBB


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schuldenproblematiek in Nederland omvangrijk is en dat de schuldhulpverlening uitgevoerd wordt door tal van partijen, waardoor het moeilijk is om overzicht te houden;

overwegende dat het van belang is om helder in kaart te brengen wat de omvang is van problematische schulden, welke schuldhulptrajecten er lopen, welke aanpakken effectief zijn en welke voortgang er wordt geboekt in de schuldenaanpak;

overwegende dat diverse partijen in de schuldhulpverlening al ervaring hebben met het ontwikkelen van (lokale) schuldendashboards;

verzoekt de regering om met organisaties als de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldHulpMaatje te verkennen hoe er een landelijk dashboard gerealiseerd kan worden om de schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening zowel kwantitatief als kwalitatief overzichtelijk in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Stoffer

Peters

Kat