Stemming

Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen

94,7 %
5,3 %


SGP

Omtzigt

GL

Fractie Den Haan

Volt

CU

JA21

BBB

Groep Van Haga

VVD

CDA

PvdD

BIJ1

DENK

FVD

SP

PvdA

PVV

D66


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KAT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten pas van hun adviesrecht gebruik kunnen maken nadat de rechter een bewindvoerder heeft toegewezen;

overwegende dat gemeenten in sommige gevallen de voorkeur geven aan lichtere vormen van hulpverlening, zoals budgetbeheer, maar in sommige gevallen al voor een voldongen feit worden geplaatst;

van mening dat gemeenten optimaal gebruik zouden moeten kunnen maken van hun adviesrecht;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met gemeentes over hun inzet van het adviesrecht en te bezien of er door gemeentes op dit moment voldoende gebruik van wordt gemaakt;

verzoekt de regering indien dit niet het geval is, samen met de gemeentes te bezien wat de inzet van het adviesrecht kan bevorderen en hierover terug te koppelen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kat

Peters

Ceder


Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Don Ceder (CU), Hülya Kat (D66), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-51.html