Stemming

Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten

11,3 %
88,7 %


CU

JA21

FVD

PVV

GL

D66

Volt

CDA

PvdD

Groep Van Haga

VVD

Omtzigt

BIJ1

Fractie Den Haan

SP

DENK

BBB

SGP

PvdA


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat moskeeën de fysieke basisinfrastructuur vormen van de islam;

overwegende dat de islam een ideologie is die haaks staat op onze rechtsstaat en een bedreiging vormt voor onze veiligheid en cultuur;

verzoekt de regering om alle moskeeën te sluiten en de betreffende gebouwen een andere bestemming te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders


Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten

2021-11-22
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-16.html