Kamerstuk 35925-XV-75

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022


41,3 %
58,7 %

SGP

GL

D66

JA21

BBB

Volt

DENK

Fractie Den Haan

CU

PvdD

FVD

SP

PvdA

VVD

Groep Van Haga

PVV

CDA

BIJ1

Omtzigt


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wettelijk minimumloon met € 24 per maand stijgt op 1 januari, maar dat de gemiddelde energierekening, zelfs met verlaagde belastingen, al met € 28 stijgt en verder boodschappen en andere zaken ook duurder worden;

constaterende dat het besteedbaar inkomen van mensen fors daalt in 2022 en dat de regering daarop geen actie onderneemt;

constaterende dat Duitsland het wettelijk minimumloon naar € 12 verhoogt volgend jaar, terwijl het in Nederland € 9,96 is;

constaterende dat de meeste verkiezingsprogramma's een verhoging van het wettelijk minimumloon bevatten en dat mensen met een laag inkomen niet de dupe morgen worden van de lange en trage kabinetsformatie;

verzoekt de regering als voorschot op het regeerakkoord het minimumloon met 4% extra te verhogen per 1 januari teneinde koopkracht te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Gündoğan

Den Haan

Nijboer

Maatoug

Simons

Van Baarle