Kamerstuk 35925-XV-75

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022


41,3 %
58,7 %

GL

CU

BBB

PVV

SGP

JA21

Volt

Fractie Den Haan

FVD

SP

CDA

D66

PvdA

PvdD

Groep Van Haga

DENK

VVD

BIJ1

Omtzigt


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wettelijk minimumloon met € 24 per maand stijgt op 1 januari, maar dat de gemiddelde energierekening, zelfs met verlaagde belastingen, al met € 28 stijgt en verder boodschappen en andere zaken ook duurder worden;

constaterende dat het besteedbaar inkomen van mensen fors daalt in 2022 en dat de regering daarop geen actie onderneemt;

constaterende dat Duitsland het wettelijk minimumloon naar € 12 verhoogt volgend jaar, terwijl het in Nederland € 9,96 is;

constaterende dat de meeste verkiezingsprogramma's een verhoging van het wettelijk minimumloon bevatten en dat mensen met een laag inkomen niet de dupe morgen worden van de lange en trage kabinetsformatie;

verzoekt de regering als voorschot op het regeerakkoord het minimumloon met 4% extra te verhogen per 1 januari teneinde koopkracht te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Gündoğan

Den Haan

Nijboer

Maatoug

Simons

Van Baarle