Kamerstuk 35925-XV-60

Motie van de leden Maatoug en Nijboer over het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aanvullen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-60.html
ID: 35925-XV-60

46,7 %
53,3 %

SP

PvdD

GL

FVD

BBB

Volt

Fractie Den Haan

DENK

BIJ1

JA21

SGP

PvdA

CDA

D66

CU

PVV

Groep Van Haga

VVD

Omtzigt


Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN NIJBOER

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huur, de boodschappen, gas en energie en vervoerskosten enorm en uitzonderlijk zijn gestegen, waardoor mensen financieel niet rond kunnen komen en meer mensen in armoede belanden;

verzoekt de regering het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aan te vullen om ook de gestegen inflatie voor andere levensbehoeften te compenseren, dit aanvullende pakket nog voor het debat over de Najaarsnota naar de Kamer te sturen en daarin de Kamer ook te informeren over de koopkrachteffecten van dit pakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maatoug

Nijboer