Stemming

Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren

72,0 %
28,0 %


JA21

CU

PvdA

PVV

Volt

GL

BBB

PvdD

BIJ1

Groep Van Haga

Omtzigt

DENK

D66

CDA

Fractie Den Haan

SGP

FVD

SP

VVD


Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN PETERS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek uitwijst dat er een verband bestaat tussen de kostendelersnorm en dakloosheid onder jongeren;

constaterende dat dakloosheid, nog los van het menselijk leed, ook duur en maatschappelijk schadelijk is;

constaterende dat gemeenten binnen de huidige wet op individuele basis af kunnen zien van de kostendelersnorm en maatwerk bieden;

constaterende dat een aantal gemeenten dat te weinig doen;

overwegende dat maatwerk leed en geld bespaart;

verzoekt de regering om met de VNG afspraken te maken over het beter inzetten van maatwerk bij de kostendelersnorm voor jongeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Peters


Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-77.html