Kamerstuk 35925-XV-67

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-67.html
ID: 35925-XV-67

46,7 %
53,3 %

SP

GL

PvdA

FVD

BIJ1

DENK

PVV

PvdD

BBB

CU

Volt

Fractie Den Haan

CDA

D66

JA21

SGP

VVD

Omtzigt

Groep Van Haga


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds 2019 een wetsvoorstel in voorbereiding is dat ziet op een meldplicht voor intermediairs van discriminerende verzoeken;

verzoekt de regering om het wetsvoorstel dat voorziet in een meldplicht van discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle