Stemming

Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW

27,3 %
72,7 %


JA21

Fractie Den Haan

BBB

CU

PvdA

Volt

PvdD

VVD

FVD

DENK

SP

Omtzigt

CDA

Groep Van Haga

PVV

BIJ1

SGP

GL

D66


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sekswerk een volwaardige beroepsgroep is maar dat de branche niet als zodanig wordt beschouwd en beschermd;

overwegende dat sekswerkers dezelfde arbeidsrechten zouden moeten hebben als ieder andere beroepsgroep, en dat die rechten beter beschermd kunnen worden onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

overwegende dat een betere bescherming van de arbeidsrechten van sekswerkers er juist voor zorgt dat er een helderder onderscheid komt tussen bonafide en malafide praktijken, en het daarmee makkelijker wordt om misstanden omtrent uitbuiting en mensenhandel te herkennen, op te sporen en aan te pakken;

overwegende dat de interdepartementale samenwerking met betrekking tot het aanpakken van de misstanden omtrent uitbuiting en mensenhandel onverminderd mogelijk blijft als sekswerk bij het Ministerie van SZW wordt ondergebracht;

spreekt uit dat sekswerk werk is, en als volwaardige branche beschouwd en beschermd dient te worden;

verzoekt het demissionair kabinet voorbereidende stappen te zetten om sekswerk onder te brengen bij het Ministerie van SZW teneinde ervoor te zorgen dat sekswerkers met dezelfde rechten als andere arbeidsgroepen volwaardig hun beroep kunnen uitoefenen, en zodat de volgende missionaire bewindspersonen van SZW spoedig kunnen doorpakken op dit dossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Gündoğan

Den Haan

Maatoug

Van der Plas


Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Caroline van der Plas (BBB), Senna Maatoug (GL), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-74.html