Kamerstuk 35925-XV-45

Motie van het lid Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-45.html
ID: 35925-XV-45

79,3 %
20,7 %

PvdA

Omtzigt

SGP

Volt

JA21

DENK

Groep Van Haga

VVD

Fractie Den Haan

D66

FVD

GL

SP

PvdD

BBB

CU

BIJ1

PVV

CDA


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrouwen nog geen volledig gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt hebben;

constaterende dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een overheidscampagne met de titel «Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid» de ideeën over en mogelijkheden voor vrouwen en werk heeft gestimuleerd;

overwegende dat deze publiekscampagne in samenhang met andere beleidsinstrumenten heeft geresulteerd in grotere arbeidsparticipatie van vrouwen;

verzoekt de regering om – in samenhang met relevante beleidsinstrumenten – te werken aan een brede publiekscampagne die aansluit bij deze tijd en als doel heeft bij te dragen aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, zowel in perceptie als in realiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen