Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022

48,7 %
51,3 %


BBB

PvdA

CU

GL

PvdD

DENK

D66

FVD

Omtzigt

Fractie Den Haan

CDA

SP

PVV

VVD

JA21

BIJ1

Groep Van Haga

Volt

SGP


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering en het Ministerie van SZW op Prinsjesdag aangaven gezien de kabinetsformatie geen grote voorstellen te doen en te streven naar een evenwichtig koopkrachtbeleid en aangaven dat iedereen ongeveer gelijke koopkracht zou hebben;

constaterende dat de inflatie sindsdien is opgelopen van minder dan 2% naar 5,6% en dat de laatste plaatjes van de regering fors koopkrachtverlies laten zien voor elke groep in 2022, terwijl de economie voorspoedig groeit;

verzoekt de regering een nota van wijziging in te dienen die het eerder aangegeven evenwichtige koopkrachtbeleid, met door de bank genomen koopkrachtbehoud, per 1 januari 2022 bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Pouw-Verweij

Gündoğan

Den Haan

Nijboer

Maatoug

Simons

Stoffer


Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Sylvana Simons (BIJ1), Senna Maatoug (GL), Chris Stoffer (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-76.html