Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022

48,7 %
51,3 %


PvdD

BBB

PvdA

CU

D66

FVD

Omtzigt

SP

BIJ1

SGP

Groep Van Haga

Volt

JA21

VVD

DENK

CDA

GL

PVV

Fractie Den Haan


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering en het Ministerie van SZW op Prinsjesdag aangaven gezien de kabinetsformatie geen grote voorstellen te doen en te streven naar een evenwichtig koopkrachtbeleid en aangaven dat iedereen ongeveer gelijke koopkracht zou hebben;

constaterende dat de inflatie sindsdien is opgelopen van minder dan 2% naar 5,6% en dat de laatste plaatjes van de regering fors koopkrachtverlies laten zien voor elke groep in 2022, terwijl de economie voorspoedig groeit;

verzoekt de regering een nota van wijziging in te dienen die het eerder aangegeven evenwichtige koopkrachtbeleid, met door de bank genomen koopkrachtbehoud, per 1 januari 2022 bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Pouw-Verweij

Gündoğan

Den Haan

Nijboer

Maatoug

Simons

Stoffer


Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Henk Nijboer (PvdA), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Senna Maatoug (GL), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Chris Stoffer (SGP), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-76.html