Stemming

Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten

50,7 %
49,3 %


CDA

SP

CU

GL

VVD

PvdD

SGP

PvdA

Omtzigt

D66

Fractie Den Haan

PVV

BBB

DENK

FVD

Volt

JA21

BIJ1

Groep Van Haga


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de arbeidsmarkt beter zou functioneren wanneer beter inzichtelijk is wat mensen kunnen en/of zouden moeten kunnen in bepaalde banen en beroepen, en dat hiervoor skillspaspoorten een nuttig instrument zijn;

overwegende dat de initiatieven voor skillspaspoorten nu versnipperd zijn over verschillende bedrijven, sectoren, instituten, arbeidsmarktregio's et cetera;

overwegende dat het UWV op dit moment bezig is met een zogenaamde roadmap om deze skillstaal te ontwikkelen;

overwegende dat het van belang is dat er kritische massa ontstaat zodat alle betrokken partijen overal dezelfde skillstaal gebruiken als het UWV;

verzoekt de regering om ervoor zorgen dat UWV en de verschillende betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten ontwikkelen en implementeren met als doel dat werkgevers, werkzoekenden en werknemers in 2022 met een landelijk werkend skillspaspoort aan de slag kunnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen


Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-44.html