Kamerstuk 35925-XV-41

Motie van de leden De Graaf en Wilders over het verzoek aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om de-islamisering tot staand beleid te maken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-41.html
ID: 35925-XV-41

13,3 %
86,7 %

VVD

JA21

Omtzigt

SGP

FVD

CDA

PvdD

D66

GL

DENK

CU

SP

Fractie Den Haan

PVV

Groep Van Haga

PvdA

BBB

BIJ1

Volt


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de toegenomen invloed van de islam in Nederland;

constaterende een actueel voorbeeld hiervan, te weten de sociale en economische uitvlakkingspogingen door bedrijven van de familie Meiland vanwege kritiek op het dragen van islamitische hoofddoeken;

overwegende dat dit een heel klein topje van de enorme islamitische ijsberg is;

verzoekt de onderhandelaars die een reeds langdurige poging ondernemen om een kabinet te vormen om de-islamisering tot staand beleid te maken, alsmede tot speerpunt van beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders