Stemming

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen

14,7 %
85,3 %


VVD

PvdA

PVV

Fractie Den Haan

GL

SP

CDA

D66

JA21

CU

BBB

PvdD

Volt

SGP

FVD

DENK

Groep Van Haga

BIJ1

Omtzigt


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het zijn van een verzorgingsstaat en het zijn van een immigratieland een onmogelijke combinatie is en dat we derhalve moeten kiezen;

spreekt uit dat Nederland een verzorgingsstaat is;

verzoekt de regering de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf


Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-39.html