Stemming

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen

14,7 %
85,3 %


Volt

Fractie Den Haan

JA21

SGP

FVD

PvdD

PVV

D66

CU

VVD

PvdA

SP

GL

CDA

BBB

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

BIJ1


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het zijn van een verzorgingsstaat en het zijn van een immigratieland een onmogelijke combinatie is en dat we derhalve moeten kiezen;

spreekt uit dat Nederland een verzorgingsstaat is;

verzoekt de regering de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf


Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-39.html