Stemming

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken

16,7 %
83,3 %


CDA

CU

Omtzigt

SGP

SP

GL

Volt

BIJ1

PVV

VVD

PvdD

PvdA

BBB

D66

JA21

DENK

Fractie Den Haan

FVD

Groep Van Haga


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf


Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-40.html