Stemming

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken

16,7 %
83,3 %


D66

CDA

Omtzigt

CU

Fractie Den Haan

JA21

FVD

PVV

SGP

Volt

SP

GL

Groep Van Haga

VVD

BIJ1

PvdD

DENK

PvdA

BBB


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf


Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV), Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-40.html