Stemming

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid

18,7 %
81,3 %


BBB

PVV

BIJ1

Volt

Fractie Den Haan

CU

GL

Omtzigt

FVD

JA21

SGP

DENK

VVD

Groep Van Haga

PvdA

CDA

SP

D66

PvdD


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij de registratie van ontvangers van socialezekerheidsregelingen te registreren naar migratieachtergrond en daarbij de afzonderlijke percentages en kosten in kaart te brengen, en de Tweede Kamer daar ieder jaar bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf


Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-37.html