Kamerstuk 35925-XV-82

Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-82.html
ID: 35925-XV-82