Kamerstuk 35925-XV-77

Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-77.html
ID: 35925-XV-77

72,0 %
28,0 %

CU

BIJ1

SGP

PVV

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CDA

SP

D66

FVD

PvdD

GL

BBB

JA21

PvdA

Volt

VVD

Omtzigt

DENK


Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN PETERS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek uitwijst dat er een verband bestaat tussen de kostendelersnorm en dakloosheid onder jongeren;

constaterende dat dakloosheid, nog los van het menselijk leed, ook duur en maatschappelijk schadelijk is;

constaterende dat gemeenten binnen de huidige wet op individuele basis af kunnen zien van de kostendelersnorm en maatwerk bieden;

constaterende dat een aantal gemeenten dat te weinig doen;

overwegende dat maatwerk leed en geld bespaart;

verzoekt de regering om met de VNG afspraken te maken over het beter inzetten van maatwerk bij de kostendelersnorm voor jongeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Peters