Stemming

Motie van het lid Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten

62,7 %
37,3 %


Groep Van Haga

PVV

Omtzigt

SGP

DENK

JA21

PvdD

CU

CDA

BIJ1

BBB

Fractie Den Haan

D66

PvdA

Volt

FVD

VVD

SP

GL


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat NT2-docenten een cruciale rol spelen bij de inburgering van nieuwe Nederlanders, maar dat deze docenten in veel gevallen slecht worden betaald, geen cao hebben en veelal met nulurencontracten werken;

constaterende dat Blik op Werk met een nieuwe handleiding voor de jaarlijkse audits van het keurmerk komt;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden van deze NT2-docenten, in loondienst en als zzp'er, kunnen worden verbeterd door dit bijvoorbeeld onderdeel te maken van de nieuwe handleiding van de jaarlijkse audits voor het Blik op Werk-keurmerk, en tevens hierover in overleg met de taaldocenten te treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk


Motie van het lid Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten

2021-11-22
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-18.html