Kamerstuk 35925-XV-80

Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 7 december 2021
Indiener(s): Daan de Kort (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-80.html
ID: 35925-XV-80
Origineel: 35925-XV-46

86,0 %
14,0 %

PvdD

PVV

FVD

JA21

DENK

SP

CDA

Groep Van Haga

SGP

CU

BBB

Omtzigt

BIJ1

Fractie Den Haan

Volt

PvdA

D66

VVD

GL


Nr. 80 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE KORT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46

Voorgesteld 7 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in het bezit is van een startkwalificatie;

overwegende dat gemeenten een passend aanbod dienen aan te bieden aan bijstandsgerechtigden om ze naar werk te begeleiden;

overwegende dat een startkwalificatie meer kansen biedt op de arbeidsmarkt;

overwegende dat er voldoende goede voorbeelden zijn van praktijkopleidingen die sterk arbeidsperspectief hebben;

verzoekt de regering gemeenten op te roepen om meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kort