Kamerstuk 35925-XV-40

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-40.html
ID: 35925-XV-40

16,7 %
83,3 %

D66

CDA

CU

JA21

Fractie Den Haan

Omtzigt

FVD

SGP

VVD

Groep Van Haga

PvdD

GL

BIJ1

PVV

PvdA

SP

Volt

BBB

DENK


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf