Stemming

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen

100,0 %
0,0 %


JA21

D66

Volt

SGP

FVD

BBB

DENK

PVV

GL

VVD

CU

Groep Van Haga

CDA

BIJ1

Omtzigt

SP

Fractie Den Haan

PvdA

PvdD


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrijwilligers in de zorg van onschatbare waarde zijn en er een enorm tekort is aan mensen in de zorg;

constaterende dat door de huidige wet- en regelgeving mensen met een WW-uitkering geen vrijwilligerswerk mogen doen in de zorg;

verzoekt de regering om belemmeringen weg te nemen zodat mensen met een uitkering gedurende de pandemie vrijwilligerswerk kunnen doen in de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Van Baarle

Maatoug

Pouw-Verweij

Nijboer

Simons

Omtzigt


Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Senna Maatoug (GL), Stephan van Baarle (DENK), Sylvana Simons (BIJ1), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-70.html