Kamerstuk 35925-XV-4

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 7 oktober 2021
Indiener(s): Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-4.html
ID: 35925-XV-4

34,7 %
65,3 %

SP

SGP

VVD

GL

PvdD

BIJ1

D66

Omtzigt

CDA

PVV

FVD

DENK

CU

JA21

PvdA

Fractie Den Haan

BBB

Groep Van Haga

Volt


Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 7 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband met de formatiereductie van voorlichters.

Omtzigt