Kamerstuk 35925-XV-4

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 7 oktober 2021
Indiener(s): Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-4.html
ID: 35925-XV-4

34,7 %
65,3 %

PvdA

FVD

SP

SGP

GL

Fractie Den Haan

BIJ1

D66

PVV

BBB

Volt

PvdD

Omtzigt

CDA

Groep Van Haga

JA21

VVD

DENK

CU


Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 7 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband met de formatiereductie van voorlichters.

Omtzigt