Kamerstuk 35925-XV-39

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV), Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-39.html
ID: 35925-XV-39

14,7 %
85,3 %

GL

SP

CDA

JA21

D66

BBB

SGP

FVD

PvdD

Volt

VVD

PvdA

PVV

Fractie Den Haan

CU

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

BIJ1


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het zijn van een verzorgingsstaat en het zijn van een immigratieland een onmogelijke combinatie is en dat we derhalve moeten kiezen;

spreekt uit dat Nederland een verzorgingsstaat is;

verzoekt de regering de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf