Stemming

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

100,0 %
0,0 %


PvdD

FVD

BBB

Groep Van Haga

VVD

GL

PvdA

D66

JA21

CU

SGP

DENK

BIJ1

CDA

Omtzigt

PVV

SP

Fractie Den Haan

Volt


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers mensen na een leeftijd van 45 tot 50 jaar vaak niet meer aannemen;

overwegende dat een van de argumenten voor een hogere AOW-leeftijd was dat er te weinig mensen waren om arbeid te verrichten;

overwegende dat er in de coronacrisis veel sectoren zijn, waaronder de zorg, waar een enorm tekort aan personeel bestaat;

verzoekt de regering om in te zetten op een convenant met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en de uitzendbranche om er alles aan te doen om 45-plussers weer volledig te laten participeren op de arbeidsmarkt en afspraken te maken over hoe vooroordelen over oudere werknemers weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Tielen

Van Baarle

Palland

Van Beukering-Huijbregts

Pouw-Verweij

Ceder

Nijboer

Simons

Omtzigt


Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Don Ceder (CU), Hilde Palland (CDA), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Stephan van Baarle (DENK), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Judith Tielen (VVD), Sylvana Simons (BIJ1)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-69.html