Stemming

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

100,0 %
0,0 %


PvdA

PVV

SP

Groep Van Haga

GL

DENK

CDA

JA21

CU

D66

SGP

VVD

Fractie Den Haan

PvdD

FVD

BBB

Omtzigt

BIJ1

Volt


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers mensen na een leeftijd van 45 tot 50 jaar vaak niet meer aannemen;

overwegende dat een van de argumenten voor een hogere AOW-leeftijd was dat er te weinig mensen waren om arbeid te verrichten;

overwegende dat er in de coronacrisis veel sectoren zijn, waaronder de zorg, waar een enorm tekort aan personeel bestaat;

verzoekt de regering om in te zetten op een convenant met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en de uitzendbranche om er alles aan te doen om 45-plussers weer volledig te laten participeren op de arbeidsmarkt en afspraken te maken over hoe vooroordelen over oudere werknemers weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Tielen

Van Baarle

Palland

Van Beukering-Huijbregts

Pouw-Verweij

Ceder

Nijboer

Simons

Omtzigt


Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Sylvana Simons (BIJ1), Henk Nijboer (PvdA), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Don Ceder (CU), Stephan van Baarle (DENK), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-69.html