Stemming

Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten

85,3 %
14,7 %


GL

Omtzigt

PVV

JA21

SGP

SP

Groep Van Haga

BBB

CU

PvdD

D66

Volt

Fractie Den Haan

BIJ1

PvdA

CDA

VVD

DENK

FVD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BECKER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten voor invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie in de nieuwe inburgeringswet praktijkervaring in een talige omgeving met enig economisch nut als uitgangspunt moeten hanteren;

overwegende dat in de huidige economische tijd met grote tekorten op de arbeidsmarkt veel kansen bestaan om werkervaring op te doen;

van mening dat het belangrijk is deze werkervaring goed vorm te geven en als gemeenten daarin van elkaar te leren;

verzoekt de regering jaarlijks te monitoren in hoeveel van de gevallen de gemeente de module ook echt invult met praktijkervaring en hoe de match tussen statushouder en werkgever door de gemeenten gerealiseerd wordt;

verzoekt tevens om best practices op te stellen om met gemeenten te delen en hierover de Kamer ieder jaar vanaf begin 2023 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker


Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten

2021-11-22
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Bente Becker (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-17.html