Stemming

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

46,7 %
53,3 %


Volt

JA21

PvdD

Fractie Den Haan

BBB

CDA

CU

SGP

DENK

PVV

SP

GL

PvdA

FVD

BIJ1

D66

VVD

Omtzigt

Groep Van Haga


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds 2019 een wetsvoorstel in voorbereiding is dat ziet op een meldplicht voor intermediairs van discriminerende verzoeken;

verzoekt de regering om het wetsvoorstel dat voorziet in een meldplicht van discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle


Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-67.html