Kamerstuk 35925-XV-37

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-37.html
ID: 35925-XV-37

18,7 %
81,3 %

BBB

FVD

BIJ1

PVV

SGP

DENK

VVD

D66

CU

Fractie Den Haan

GL

Omtzigt

CDA

Volt

SP

Groep Van Haga

PvdD

JA21

PvdA


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij de registratie van ontvangers van socialezekerheidsregelingen te registreren naar migratieachtergrond en daarbij de afzonderlijke percentages en kosten in kaart te brengen, en de Tweede Kamer daar ieder jaar bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf