Kamerstuk 35925-XV-68

Motie van het lid Van Baarle over risicoprofilering op herkomstland verbieden bij de handhaving van de Participatiewet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-68.html
ID: 35925-XV-68

42,7 %
57,3 %

SGP

PvdD

CU

BIJ1

PVV

Volt

Groep Van Haga

CDA

VVD

DENK

BBB

SP

Omtzigt

Fractie Den Haan

PvdA

JA21

FVD

D66

GL


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering aangeeft dat in vermogensonderzoek risicoprofilering op land van herkomst is toegestaan;

verzoekt de regering om risicoprofilering op land van herkomst in de handhaving van de Participatiewet te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle