Kamerstuk 35925-XV-62

Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-62.html
ID: 35925-XV-62

92,0 %
8,0 %

Groep Van Haga

SP

PvdD

BIJ1

Fractie Den Haan

PVV

CU

DENK

GL

JA21

D66

Volt

VVD

FVD

Omtzigt

BBB

CDA

SGP

PvdA


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN SIMONS

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie SZW bij werkplekcontroles misstanden tegenkomt die zodanig ernstig zijn dat die eigenlijk direct zouden moeten worden gestopt;

constaterende dat dit op basis van het huidige handhavingsinstrumentarium in de arbeidswetten echter niet mogelijk is, omdat de inspectie alleen boetes en waarschuwingen kan opleggen, waarvoor soms ook langer durend onderzoek nodig is;

van mening dat ernstige misstanden direct moeten kunnen worden opgeheven om te voorkomen dat andere werkenden een dag later hetzelfde overkomt;

verzoekt de regering de Inspectie SZW de bevoegdheid te geven voor een bestuursrechtelijke stillegging bij het vermoeden van ernstige benadeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maatoug

Simons