Kamerstuk 35925-XV-35

Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-35.html
ID: 35925-XV-35

28,7 %
71,3 %

Omtzigt

SGP

BIJ1

CDA

DENK

VVD

Volt

Groep Van Haga

BBB

D66

FVD

Fractie Den Haan

GL

PvdA

JA21

PVV

CU

SP

PvdD


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alles in het werk te stellen pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong.