Kamerstuk 35925-XV-49

Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20%

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Bart van Kent (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-49.html
ID: 35925-XV-49

24,7 %
75,3 %

CDA

BIJ1

BBB

D66

PvdA

Groep Van Haga

DENK

Volt

SGP

GL

PVV

SP

PvdD

VVD

FVD

Omtzigt

CU

JA21

Fractie Den Haan


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inflatie deze maand op 5,6% uitkomt;

constaterende dat dit grote gevolgen heeft in de portemonnee van mensen;

constaterende dat de lonen van gewone mensen al jaren achterblijven en de armoede toeneemt terwijl het aantal miljonairs en miljardairs stijgt;

verzoekt de regering het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% te laten stijgen, om daarna door te stijgen naar € 15 in 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent