Stemming

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden

80,0 %
20,0 %


Volt

SP

BBB

FVD

PvdA

PvdD

CU

Groep Van Haga

SGP

BIJ1

GL

CDA

PVV

Fractie Den Haan

Omtzigt

JA21

DENK

D66

VVD


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 430.000 mensen in de bijstand zitten, we ons in een krappe arbeidsmarkt begeven en werkgevers aangeven dat de competenties van mensen uit de bijstand onvoldoende inzichtelijk zijn;

overwegende dat iedereen die momenteel in de bijstand zit het verdient om onafhankelijk te worden;

overwegende dat meer inzicht in de kaartenbak kan leiden tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering om samen met gemeenten en UWV te kijken naar het organiseren van transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden en hun competenties voor werkgevers inzichtelijk te maken, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kort

Pouw-Verweij

Sahla

Palland

Ceder


Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Don Ceder (CU), Daan de Kort (VVD), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Fonda Sahla (D66), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-47.html