Kamerstuk 35925-XV-76

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022


48,7 %
51,3 %

BBB

PvdD

PvdA

CU

VVD

PVV

Volt

JA21

BIJ1

Omtzigt

D66

FVD

SP

Groep Van Haga

SGP

Fractie Den Haan

DENK

CDA

GL


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering en het Ministerie van SZW op Prinsjesdag aangaven gezien de kabinetsformatie geen grote voorstellen te doen en te streven naar een evenwichtig koopkrachtbeleid en aangaven dat iedereen ongeveer gelijke koopkracht zou hebben;

constaterende dat de inflatie sindsdien is opgelopen van minder dan 2% naar 5,6% en dat de laatste plaatjes van de regering fors koopkrachtverlies laten zien voor elke groep in 2022, terwijl de economie voorspoedig groeit;

verzoekt de regering een nota van wijziging in te dienen die het eerder aangegeven evenwichtige koopkrachtbeleid, met door de bank genomen koopkrachtbehoud, per 1 januari 2022 bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Pouw-Verweij

Gündoğan

Den Haan

Nijboer

Maatoug

Simons

Stoffer