Kamerstuk 35925-XV-70

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022


100,0 %
0,0 %

FVD

D66

PvdA

Groep Van Haga

GL

JA21

BBB

Fractie Den Haan

PvdD

SGP

Volt

BIJ1

Omtzigt

VVD

DENK

PVV

CDA

CU

SP


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrijwilligers in de zorg van onschatbare waarde zijn en er een enorm tekort is aan mensen in de zorg;

constaterende dat door de huidige wet- en regelgeving mensen met een WW-uitkering geen vrijwilligerswerk mogen doen in de zorg;

verzoekt de regering om belemmeringen weg te nemen zodat mensen met een uitkering gedurende de pandemie vrijwilligerswerk kunnen doen in de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Van Baarle

Maatoug

Pouw-Verweij

Nijboer

Simons

Omtzigt