Stemming

Motie van het lid Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen

30,7 %
69,3 %


SP

DENK

VVD

FVD

BBB

BIJ1

GL

SGP

Volt

PvdA

Fractie Den Haan

JA21

PVV

D66

PvdD

CU

CDA

Groep Van Haga

Omtzigt


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de extreem hoge inflatieverwachting van 5,6% wederom de in september beloofde koopkracht is verdampt;

overwegende dat met het uitblijven van echte koopkrachtverbeteringen miljoenen Nederlanders wederom keihard in de min komen en daardoor nog moeilijker of zelfs helemaal niet meer kunnen rondkomen;

overwegende dat een koopkrachtherstelpakket keihard nodig is;

verzoekt de regering de verhoging van de btw op boodschappen terug te draaien, de huren te verlagen en het eigen risico af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong


Motie van het lid Léon de Jong over de btw-verhoging op boodschappen terugdraaien, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-34.html