Stemming

Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen

100,0 %
0,0 %


PVV

D66

FVD

Fractie Den Haan

BIJ1

SP

VVD

GL

DENK

CU

PvdD

PvdA

BBB

SGP

CDA

Volt

Groep Van Haga

Omtzigt

JA21


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verschil tussen bruto en nettosalaris, de zogenoemde wig, door veel mensen als groot wordt ervaren, maar dat weinig mensen weten hoe deze is samengesteld, terwijl deze van invloed is op hun koopkracht;

constaterende dat dit ook geldt voor beleidsmakers;

overwegende dat er verschillen zijn in de wig tussen voltijd- en deeltijdwerkenden, die niet goed te verklaren dan wel uit te leggen zijn;

verzoekt de regering om inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen, inclusief zelfstandigen, tussen voltijd- en deeltijdwerkenden en tussen sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Palland


Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-42.html