Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeld
Motie
Motie
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Brief Algemene Rekenkamer
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering