Kamerstuk 36410-XVI-57

Motie van het lid Synhaeve c.s. over medische zorg zonder veiligheidsrisico's voor slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Sarah Dobbe , Marijke Synhaeve (D66), Jacqueline van den Hil (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-57.html
ID: 36410-XVI-57

100,0 %
0,0 %

JA21

SP

CDA

GroenLinks-PvdA

BBB

DENK

PvdD

FVD

SGP

Volt

CU

D66

PVV

NSC

VVD


Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn vanwege gevaar voor eergerelateerd geweld soms medische zorg mijden, omdat hun ouders of partner dan via de zorgverzekering kan achterhalen waar diegene geplaatst is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat deze mensen zonder veiligheidsrisico's medische zorg kunnen ontvangen en de Kamer hierover voor de zomer te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Synhaeve

Van den Hil

Dobbe

Lahlah