Kamerstuk 36410-XVI-96

Motie van het lid Synhaeve over in gesprek gaan met onder andere het Nederlands Jeugdinstituut om de effectiviteit van methodes voor mentale weerbaarheid van jongeren te laten vaststellen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Marijke Synhaeve (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-96.html
ID: 36410-XVI-96

Nr. 96 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gebied van mentaal welzijn en hun best doen ze daarbij te ondersteunen;

constaterende dat onder andere het Nederlands Jeugdinstituut ervaring heeft met het verzamelen van effectieve behandelingen in de jeugdzorg;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met het Nederlands Jeugdinstituut en andere relevante kennisorganisaties om hen de effectiviteit van verschillende methodes voor de mentale weerbaarheid van jongeren te laten vaststellen en scholen hierover te informeren, waarbij expliciet aandacht is voor methodes die bewezen niet werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Synhaeve