Kamerstuk 36410-XVI-104

Motie van het lid Ceder over het uitwerken van opties die bewustwording bij vaders vergroten over hun positieve rol in gezinnen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-104.html
ID: 36410-XVI-104

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland veel jeugdigen opgroeien zonder een vaderfiguur;

overwegende dat het missen van een vaderfiguur tot problemen kan leiden voor jeugdigen;

verzoekt de regering om opties uit te werken die bewustwording bij vaders vergroten over de positieve rol die zij innemen in gezinnen, en de Kamer te informeren voor het zomerreces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder