Stemming

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring

84,0 %
16,0 %


BBB

PVV

SP

DENK

D66

JA21

NSC

Volt

FVD

VVD

CU

PvdD

CDA

GroenLinks-PvdA

SGP


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor onze samenleving en goede ondersteuning verdienen;

overwegende dat mantelzorgers vaak gevraagd wordt bewijs te leveren dat zij mantelzorger zijn en hiervoor een mantelzorgverklaring moeten afgeven;

overwegende dat een dergelijke verklaring geen officieel document is en huisartsen deze niet afgeven;

verzoekt de regering om het gesprek te voeren met gemeenten om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring en vanuit vertrouwen mantelzorgers te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Krul

Eerdman

Diederik van Dijk

Slagt-Tichelman

Van Houwelingen


Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Mirjam Bikker (CU), Harmen Krul (CDA), Diederik van Dijk (SGP), Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Joost Eerdmans (EénNL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-69.html