Gepubliceerd: 11 december 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-25.html
ID: 36410-XVI-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2023

Op 2 september 2022 bent u per brief geïnformeerd dat in het project nieuwe huisvesting RIVM sprake was van verdere vertraging1. De Staat en MEET Strukton waren het niet eens geworden over de toedeling van de langere bouwtijd, de nieuwe beschikbaarheidsdatum, de benodigde financiële onderbouwing en de extra werkzaamheden. Hierop is conform het contract een geschillenprocedure gestart. Ik heb toegezegd u na bindend advies en afloop van de beroepstermijnen te informeren over de uitkomst.

Er lopen twee geschillenprocedures die zullen resulteren in bindende eindadviezen over tijd en kosten en de verdeling daarvan over MEET Strukton en de Staat.

De geschillenprocedure die loopt bij de Commissie van Deskundigen II is nog niet afgerond. Deze Commissie behandelt de meerkosten van de vertraging die eerder in het project is ontstaan als gevolg van de trillingenproblematiek.

De geschillenprocedure die loopt bij de Commissie van Deskundigen III is ook nog niet afgerond. De Commissie van Deskundigen III heeft op 26 oktober 2023 wél een bindend tussenadvies uitgebracht waar het gaat om de toedeling van de opgelopen kritieke vertraging. De Commissie van Deskundigen III heeft daarbij geoordeeld dat van de 40 maanden vertraging er 15 maanden kritieke vertraging voor rekening van de Staat zijn en dus 25 maanden voor rekening van MEET Strukton komt. De Commissie geeft partijen drie maanden de tijd om gezamenlijk het zgn. Financieel Nadeel te bepalen. Mocht dat niet lukken dan zal de Commissie hierover alsnog een uitspraak doen.

MEET Strukton heeft opnieuw de planning bevestigd waarbij ze voornemens is om het pand eind december 2024 beschikbaar te stellen. Het RIVM gaat er nu vanuit dat ze medio 2025 kan verhuizen. Ik zal u op de hoogte stellen als er meer informatie beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum en de uitkomst van de geschillen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers