Kamerstuk 36410-XVI-103

Motie van het lid Ceder over het in kaart brengen van initiatieven gericht op sociale controle en voorbeeldfiguren in de vorm van buurtvaders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-103.html
ID: 36410-XVI-103

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat positieve rolmodellen voor jeugdigen motiverend kunnen werken;

constaterende dat een tussenlaag tussen Staat en straat, vormgegeven door vrijwilligersinitiatieven met buurtvaders en buurtmoeders, overlast en criminaliteit van jongeren kan tegengaan;

overwegende dat de problematiek in kwetsbare wijken van dien aard is dat deze initiatieven nuttig kunnen zijn;

overwegende dat het implementeren van deze werkwijze in gemeenten met kwetsbare wijken zou kunnen werken;

verzoekt de regering initiatieven gericht op sociale controle en voorbeeldfiguren in de vorm van buurtvaders, voor wie jeugdigen respect hebben, in kaart te brengen en een voorstel uit te werken hoe gemeenten met kwetsbare wijken deze initiatieven in eigen context vorm kunnen geven, en de Kamer hierover te informeren voor het zomerreces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder