Kamerstuk 36410-XVI-72

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Jimmy Dijk , Esther Ouwehand (PvdD), Doğukan Ergin (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-72.html
ID: 36410-XVI-72

24,0 %
76,0 %

PVV

JA21

Volt

D66

BBB

DENK

CU

PvdD

SGP

SP

CDA

FVD

VVD

NSC

GroenLinks-PvdA


Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigen risico voor een op de vier mensen een reden is om zorg te mijden;

overwegende dat al deze mensen niet kunnen wachten totdat de formatie is afgerond;

verzoekt de regering om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk

Ouwehand

Ergin