Kamerstuk 36410-XVI-105

Motie van de leden Bruyning en Ceder over bevorderen dat de meldbriefprocedure voor verlenging van kinderbeschermingsmaatregelen niet meer wordt gebruikt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Don Ceder (CU), Faith Bruyning (NSC)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-105.html
ID: 36410-XVI-105

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BRUYNING EN CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen het jeugd- en familierecht gebruik wordt gemaakt van een procesreglement waarin middels de meldbriefprocedure kinderbeschermingsmaatregelen worden verlengd zonder voorafgaande mondelinge behandeling;

constaterende dat uit het reflectierapport van de kinder- en familierechters blijkt dat rechters de meldbriefprocedure problematisch vinden, omdat de rechtsbescherming van ouders tekortschiet;

constaterende dat in 30% van de verlengingsverzoeken deze meldbriefprocedure wordt gebruikt;

van oordeel dat de meldbriefprocedure op gespannen voet staat met meerdere internationale verdragen, zoals het IVRK en het EVRM;

verzoekt het kabinet te bevorderen dat de meldbriefprocedure niet meer gebruikt gaat worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruyning

Ceder