Stemming

Gewijzigde motie van de leden Eerdmans en Bikker over bijvoorbeeld een programma zoals voor landelijke Skaeve Huse vormgeven (t.v.v. 36410-XVI-91)

74,7 %
25,3 %


VVD

BBB

CU

NSC

FVD

PvdD

SGP

DENK

SP

CDA

GroenLinks-PvdA

PVV

Volt

D66

JA21


Nr. 112 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN BIKKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 91

Voorgesteld 30 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal verwarde (dakloze) personen met een grote zorgbehoefte groeit,

constaterende dat er in meerdere gemeenten in Nederland zogenaamde Skaeve Huse (Deens voor «rare huizen») zijn ontwikkeld,

constaterende dat in deze woonzorgvorm mensen met grote gedragsproblemen begeleid worden, zorg geboden wordt en ritme wordt aangeleerd, waardoor zij langzaam klaargestoomd worden voor een terugkeer in de bewoonde wereld,

overwegende dat er veel positieve resultaten geboekt worden door diverse Skaeve Huse, waardoor woonoverlast sterk wordt verminderd,

verzoekt de regering om bijvoorbeeld een programma zoals voor landelijke Skaeve Huse vorm te geven en de Kamer hierover voor 1 juli as te rapporten.

en gaat over tot de orde van de dag,

Eerdmans

Bikker


Gewijzigde motie van de leden Eerdmans en Bikker over bijvoorbeeld een programma zoals voor landelijke Skaeve Huse vormgeven (t.v.v. 36410-XVI-91)

2024-01-30
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Joost Eerdmans (EénNL), Mirjam Bikker (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-112.html