Kamerstuk 36410-XVI-8

Amendement van het lid Drost over het mogelijk maken van extra biomedisch onderzoek naar de ziekte myalgische encefalomyelitis

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 september 2023
Indiener(s): Nico Drost (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-8.html
ID: 36410-XVI-8

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID DROST

Ontvangen 25 september 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.400 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.900 (x € 1.000).

III

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe extra biomedisch onderzoek mogelijk te maken naar de ziekte myalgische encefalomyelitis (ME). Er is nog veel onbekend over deze ziekte. In 2013 is het burgerinitiatief ME ingediend waarin onder andere onderzoek naar de biomedische oorzaken van ME werd bepleit. Naar aanleiding van dit burgerinitiatief is in december 2021 een tienjarig onderzoeksprogramma, gestart onder leiding van ZonMw. Dit onderzoeksprogramma heeft een budget van € 28,5 miljoen. Het programma beoogt een grote fundamenteel biomedische component te hebben en kent als voorwaarde dat patiënten zeggenschap en betrokkenheid hebben in het programma. In de eerste subsidieronde is een aanvraag van een consortium gehonoreerd ter waarde van € 4,4 miljoen. De aanvraag kon echter niet op steun van de betrokken patiëntenorganisaties rekenen, vooral vanwege de selectie van de patiëntenpopulatie die niet op basis van een diagnose plaatsvindt maar op basis van een zelf ingevulde vragenlijst. De vrees is dat de onderzoeksresultaten niet bruikbaar zullen zijn of zelfs averechts zullen werken voor ME-patiënten. Indiener vindt het belangrijk dat er biomedisch onderzoek wordt gedaan. Er is discussie ontstaan of dit met de huidige onderzoeken voldoende gebeurt. Om in het onderzoeksprogramma alsnog voldoende ruimte te bieden aan biomedisch onderzoek dat ook gedragen wordt door de patiëntenorganisaties voegt indiener € 4,4 miljoen toe aan de programma-uitgaven voor ZonMw op artikel 1 Volksgezondheid. Indiener merkt op dat vorig jaar ZonMw een onderuitputting kende van € 45,5 miljoen (zie Miljoenennota p. 68) en ziet daarmee ruimte en noodzaak om komend jaar een klein extra budget toe te voegen voor ZonMw in 2024. De dekking van dit amendement wordt gevonden in de nog niet juridisch verplichte middelen op artikel 3 en artikel 6.

Drost