Kamerstuk 36410-XVI-38

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 23 januari 2024
Indiener(s): Jimmy Dijk , Julian Bushoff (PvdA), Ines Kostić (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-38.html
ID: 36410-XVI-38
Origineel: 36410-XVI-20
Wijzigingen: 36410-XVI-41

Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 23 januari 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 21.000 (x € 1.000).

II

In artikel 11 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 21.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement op de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 verhoogt het verplichtingen- en uitgavenbedrag in artikel 4 (Zorgbreed beleid) met € 21 miljoen voor de Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten in 2024.

De indieners vinden het belangrijk dat er extra middelen voor deze regeling komen in 2024. De indieners vinden de bestaande regeling namelijk te beperkt. In heel 2020 moesten zorgmedewerkers zonder vaccinatie werken met COVID patiënten en liepen ze een groter risico om besmet te raken met het virus en als gevolg daarvan post-COVID klachten te krijgen. De indieners willen de regeling met dit amendement uitbreiden van zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart 2020 tot en met juni 2020) ziek zijn geworden door het coronavirus naar een regeling voor zorgmedewerkers die van maart 2020 tot en met december 2020 ziek zijn geworden door het coronavirus en roept de Minister voor Langdurige Zorg en Sport op om deze uitbreiding in de onderliggende regeling door te voeren. De indieners verwachten dat de groep die door deze verbreding van de regeling aanspraak zal kunnen maken aanzienlijk groter is dan de groep die aanspraak heeft gemaakt op de huidige regeling (800 mensen) en beogen daarom extra middelen te reserveren.

Op de begroting 2023 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is € 35 miljoen gereserveerd voor de Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Daarvan is € 33 miljoen beschikbaar voor het uitkeren van eenmalige financiële ondersteuning en € 2 miljoen voor de uitvoering van de regeling. Met deze € 33 miljoen is er financiële ruimte om 2.200 aanvragen toe te kennen en van een uitkering van € 15.000 te voorzien. Volgens het ministerie hebben circa 800 mensen daadwerkelijk een aanvraag gedaan, dat betekent dat er € 21 miljoen vrijvalt (1.400 x € 15.000).

De indieners willen met dit amendement ervoor zorgen dat de onbenutte middelen bedoeld voor zorgmedewerkers met post-COVID klachten via de eindejaarsmarge in 2024 beschikbaar blijven om de regeling uit te breiden. De dekking voor deze extra middelen wordt gevonden op artikel 11 (Nog onverdeeld). Met dit amendement worden daarom taakstellend het verplichtingen- en uitgavenbedrag in artikel 11 verlaagd met € 21 miljoen. Die taakstelling kan via de eindejaarsmarge bij een eerstvolgende budgettaire nota worden ingevuld. Daarmee leidt dit amendement niet tot ongedekte extra uitgaven.

Bushoff Dijk Kostic