Kamerstuk 36410-XVI-73

Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Jimmy Dijk (SP), Doğukan Ergin (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-73.html
ID: 36410-XVI-73

29,3 %
70,7 %

SP

PvdD

JA21

D66

NSC

CU

Volt

BBB

VVD

FVD

GroenLinks-PvdA

PVV

CDA

SGP

DENK


Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN ERGIN

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruim één op de vijf mensen tandzorg mijdt vanwege de kosten;

overwegende dat dit aantal onder mensen met een laag inkomen ruim vier keer zo hoog is als onder mensen met een hoog inkomen;

verzoekt de regering om mondzorg op te nemen in het basispakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk

Ergin